Healing og tro
 
Healingevnen er ikke knyttet til noen bestemt religion. Både erfaring og undersøkelser viser at healing skjer uavhengig av healerens trossystem.

Du trenger ikke tro på healing for å få hjelp. Men det er en fordel at du er avslappet under healing, da det gjør deg mer mottakelig. Healing er basert på en mellommenneskelig prosess, en form for kommunikasjon. Healere, som andre mennesker, er forskjellige og vil kunne virke forskjellig på deg. Din mottakelighet øker når du har en trygg og åpen holdning, når du opplever tillit og dere er på bølgelengde.

Som ved alle livssituasjoner er det også viktig å ha en positiv mental innstilling, ha tillit til at det beste vil skje. Frykt og negative forventninger kan forverre en tilstand, og omvendt kan positive forventninger styrke din vitalitet og helbredelsesprosess.

For ethvert lidende menneske er det viktig å ha balanse mellom håp og realisme. Ingen vet hva fremtiden bringer. Det er allment akseptert at sunne positive holdninger kan styrke vår livskraft.

Kilde: Det Norske Healerforbundet