Hvem kan ha nytte av Healing?
 
Du trenger ikke være syk for å ha nytte av healing. Healing kan hjelpe deg til avspenning, mer energi, et mer harmonisk indre liv og bedre kontakt med dine følelser. Mange mennesker tar også kontakt med healere for å få støtte i deres personlige utviklingsprosess. På sikt kan dette kanskje også bidra til å forebygge helseproblemer.

Enkelte søker hjelp hos healere fordi de nylig har fått beskjed om at de lider av uhelbredelig sykdom og har kort tid å leve. Når en mottar slike beskjeder vil en ofte handle i panikk, og prøve alle mulige metoder for å søke hjelp.

Det er sjelden en healer kan bidra til å lege tilstander som er kommet så langt i sykdomsforløpet. Det er likevel muligheter for at du kan få hjelp til å bedre din almenntilstand og oppnå en bedre livskvalitet.

Til tider må vi kanskje akseptere at sykdom og vansker er en del av vår livsprosess, og lære oss å vokse med motgang og smerte.

Kilde: Det Norske Healerforbundet