Hva er Healing?
 
Healing er en helhetlig og tradisjonell behandlingsform som har vært praktisert i alle kjente kulturer siden førhistorisk tid. Healing har også hatt en sentral plass i norsk folkemedisin. Ordet er engelsk, og betyr å gjøre hel, hele, helbrede.

VI ER MER ENN EN FYSISK KROPP

Mennesket har, i tillegg til sin fysiske kropp, en energikropp, kalt aura, som omgir og gjennomtrenger den fysiske kroppen. Auraen er nært knyttet til vårt tanke- og følelsesliv, til vår bevissthet. Her går det et nettverk av energibaner, som et slags usynlig nervesystem, som blant annet tar inn vital livskraft til hver eneste celle i kroppen.

Når energien vår sirkulerer fritt fungerer kroppen optimalt, vi føles sterk, vital og sunn. Når energiene låser seg eller kommer i ubalanse, kan kroppslige tilstander etter hvert fremtre. Man antar at de fleste, om ikke alle sykdommer og symptomer har nær sammenheng med vårt tanke- og følelsesliv og vårt livsmønster.

Det vi kaller sykdom kan sees eller føles i auraen som blokkeringer som hindrer eller forstyrrer energisirkulasjonen. Mange healere kan sanse disse energiforstyrrelsene eller lede energi til disse områdene for å åpne opp igjen for energistrømmen. Når energisystemet er i harmoni, vil den fysiske kroppen bringes i naturlig balanse igjen.

Healing kan ikke bare virke legende ved kroppslige tilstander, men på hele vår bevissthet. Den ideelle form for helbredelse er når det skjer en healing på det indre plan, når vi føler at der hvor det før var uro og smerte er noe blitt leget. Vi er da kommet et steg nærmere oss selv, og som en følge av dette har vi også nådd en større grad av fysisk helse og velvære.

Kilde: Det Norske Healerforbundet