Hva kan jeg forvente?
 
Healere kan i utgangspunktet behandle mennesker med alle typer problemer eller tilstander. Healere stiller ikke medisinske diagnoser slik som leger gjør, og trenger heller ikke dette for å behandle. Enkelte healere kan sanse energiblokkeringer og føle hvor i kroppen problemene sitter.

En healer kan ikke si på forhånd om behandlingen vil hjelpe deg. Fra både undersøkelser og egne erfaringer vet man at healing kan hjelpe mange, også i tilfeller hvor andre behandlingsformer ikke kan hjelpe.

Mange som har oppsøkt healere hevder å ha blitt helbredet for de tilstander som de søkte hjelp for, andre hevder at de er blitt betydelig bedre eller at deres livskvalitet er bedre. Andre igjen opplever ingen endring.

Healing er ingen mirakelkur mot sykdom, selv om vi kan oppleve at spontane helbredelser skjer. Healing er en naturlig metode hvor indre, selvlegende prosesser blir virksomme. Healeren kan sette i gang eller forsterke disse prosessene. Det er ingen bivirkninger, og det er ikke nødvendig å avbryte eller avslutte andre typer behandling for at healing skal kunne hjelpe.

Det kan være viktig at du selv tar ansvar for din egen utvikling ved å se på forhold i livet ditt som kan være medvirkende årsaker til situasjonen. Healing kan også i seg selv bidra til bevisstgjøring av slike sammenhenger. Din healer kan gjerne være en egnet samtalepartner i en slik prosess.

Erfaringsmessig regner man med at to tredjedeler av dem som mottar healing opplever delvis eller fullstendig bedring om de følger opp behandlingen. For de fleste er to til tre behandlinger tilstrekkelig for å konstatere om healeren kan hjelpe deg. Du må da selv være med å vurdere om du vil fortsette behandlingen.

Under selve healingen, samt i dagene etter, kan du oppleve at det pågår indre prosesser. Mange kjenner energistrømninger, varme eller kulde under behandlingen. Det er også vanlig å bli svært avslappet og tung i kroppen under og like etter en slik behandling. Om du ikke opplever noe under healing betyr det ikke at det ikke skjer noe. Noen personer er mer følsomme eller mer oppmerksomme på hva som skjer i kroppen enn andre.

Enkelte opplever en kortvarig forverring av tilstanden kort tid etter behandlingen. Dette er ikke en \"bivirkning\", men en del av en naturlig helbredelsesprosess.

Vær også oppmerksom på at følelser kan tre tydeligere frem under eller etter healing. Ta gjerne kontakt med din healer hvis du har spørsmål vedrørende reaksjoner som kan ha forbindelse med behandlingen.

Healing kan benyttes i tillegg til legebehandling eller annen terapi. Det er viktig å være oppmerksom på at healere vanligvis ikke har medisinske kunnskaper. Healere kan ikke diagnostisere ellr vurdere medisinske tilstander eller deres alvorlighetsgrad. Ved helseproblemer anbefales du derfor alltid å oppsøke lege for å få vurdert tilstanden.

Healing er en helhetlig behandlingsmetode. Det innebærer at vi ikke behandler atskilte sykdommer. Vi behandler hele mennesket, og healing kan virke både kroppslig, psykisk og åndelig.

Healing er en naturlig evne, på linje med andre naturlige evner og talenter. Noen healere har i tillegg en velutviklet følsomhet og intuisjon, og vil kanskje kunne gi deg nyttige råd og tanker vedrørende din situasjon.

Kilde: Det Norske Healerforbundet